Avaleht      |       Teenused      |        Hinnapakkumine       |        Pildid
Vabad Töökohad

  • Keevitaja

Valides R.A Metallitöö ehituse alltöövõtjaks, võite väga heas tulemuses kindel olla. 
Teeme oma tööd pühendumusega, pidades alati kinni kokkulepitud tähtaegadest.
Suhtume ühtviisi täie tõsidusega nii suurtesse objektidesse kui ka väiksematesse projektidesse - meie jaoks ei ole üheski töös vähetähtsaid detaile.
Järgime oma töö kõikides etappides täpselt:

  • projekti nõudeid
  • ehitusnormatiive
  • ohutustehnika
  • tööturvalisuse- ja tuleohutuseeskirju
  • keskkonnakaitse- reegleid.


Ajalugu:

  • R.A.Metallitööd OÜ loodi 14.veebruar 1994. aastal esialgse nime all Ferrum AS.
  • 1997.aastal sai Ferrumist R.A,Metallitööd OÜ.
  • Ehitus kandemetallkonstruktsoone toodame aastast 2003.
  • Masina ehituslikke konstruktsioonide alltöövõttu teeme aastast 2009.
+372 5174640
Info@rametall.ee
+372 56332136